Všeobecné informace pro spolupracující lékaře

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

             Ve standardních situacích se pacienti na základě Vašeho doporučení objednávají na ortodontické vyšetření sami, většinou nejlépe telefonicky. Sestřička na recepci jim sdělí všechny potřebné informace,
V našem regionu ZP hradí ortodontickou konzultaci, resp. konsiliární vyšetření, pouze na základě Vámi vystavené žádanky k ortodontickému vyš. V některých regionech ji pro změnu nehradí vůbec. (?)
Pacienti se mohou ale objednat i „na vlastní přání“, tj. bez doporučení. V těchto případech však pojišťovny ortodontickou konzultaci nehradí. ( v současné době dle sazebníku VZP 200 Kč.)

  • objednání ke zhotovení panoramatického RTG snímku

            Ke zhotovení snímku není třeba se objednávat na konkrétní termín. Snímek uděláme na počkání kdykoliv v ordinační době kterýkoliv pracovní den. Nicméně, pokud jede pacient zdaleka apod. je vhodné, aby si zavolal předem pro případ, že bychom z nějakého důvodu neordinovali (dovolená, školení ap.). Snímkujeme pouze po předložení Vámi vystavené žádanky na OPG. Hotový snímek dostane pacient s sebou na médiu podle vašeho přání.(  CD, případně folie A4).

  • zhotovení digitálního panoramatického nebo kefalometrického snímku

      Od dubna 2013 Vám můžeme nabídnout zhotovení panoramatického nebo kefalometrického snímku  na digitálním rentgenovém přístroji s multifokální technologií ART Plus CEPH  finského výrobce AJAT Ltd.

Některá důležitá technická data:

 – Rentgenka:·  Toshiba D-054SB-P
 – Velikost ohniska:·  0,5x 0,5 mm ( úhel ohniska 5°)
 – Celková filtrace min.:·  2,5mm Al
 – Anodové napětí/proud:·  61-85 kV / 4-10 mA
 – Expoziční čas:·  panoramatický   4,8-18 s
  ·  kefalometrický   0,2- 5 s
 – Zvětšení:·  panoramatický 1,2 konstantně
  ·  kefalometrický 1,08-1,13
 – Výstupní formát:·  standardní komprimovaný .jpg  (obvykle 400-700kB)
  – Senzor· CdTE-CMOS senzor s primou konverzi
 – Výstupní forma:·  vypálení na CD
  ·  tisk na folii A4

            -pozn.:  Výstupní komprimovaný formát . jpg je stále velmi kvalitní a je možné ho bez obav dále zpracovávat v různých grafických editorech. Doporučuji starý dobrý český Zoner Photo Studio ( ZPS 11) který je stále ještě uživatelsky přívětivý a přitom obsahuje celou řadu pro úpravu čb rtg snímků sofistikovaných funkcí, úprava ve výřezu, přidat/ubrat gama záření, míchání barevných kanálů, úprava sytosti, kontrastu, reverzní zobrazení apod. Velmi dobrý poměr cena/výkon. (www.zoner.cz)

            Zhotovení snímků fakturujeme praktickým zubním lékařům, kteří je indikovali a to souhrnně, vždy 1x za 1 měsíc.
Součástí faktury je i seznam provedených snímků. Prosím, zkontrolujte si vždy tento seznam, i přes všechnu snahu se nám někdy, bohužel, podaří drobná záměna, zejména u lékařů- manželů apod.
Taktéž touto cestou děkujeme předem za  včasné nahlášení případných změn ve fakturačních údajích.

            Zhotovení panoramatického snímku hradí pojišťovna PZL s odborností 014 s omezením 1×2 roky a ortodontistům (odbornost 015) bez omezení. Do cen stanovených pojišťovnou se zatím vejdeme , nevybíráme žádné doplatky (ani event. za folii apod).

Děkuji Vám za pochopení

MUDr. Petr Vika