Informace pro pacienty

Ortodoncie a čelistní ortopedie je samostatný stomatologický obor, který se zabývá nepravidelnostmi v postavení zubů, zubních oblouků a čelistí. Cílem ortodontické léčby je  dosáhnout pravidelných zubních oblouků, lehce do sebe zapadajících, a tím zbavit pacienta funkčních i estetických potíží, případně připravit zuby pro kvalitní protetické, parodontologické  nebo i chirurgické ošetření. 

 

 

Stanovení léčebného plánu

Před samotným zahájením léčby je nutné si vytvořit  správný léčebný plán, podle kterého budeme v léčbě postupovat. Nedílnou součástí jeho stanovení je vstupní vyšetření, založení dokumentace, zhotovení RTG snímků, otisků chrupu a příp. fotografií, které jsou taktéž součástí zdravotní dokumentace.

S detailně zpracovaným léčebným plánem Vás seznámíme a budete-li s ním souhlasit, stává se závazným. Vydáme- li se společně za určitým cílem, pak je v průběhu léčby poměrně dosti obtížné a často nereálné plán léčby měnit.

Na druhé straně, každý pacient je osobitý jedinec, a jako ve všech oborech, nelze s jistotou tvrdit, že požadovaného záměru lze s určitostí dosáhnout, i zde se mohou okolnosti měnit  a léčba komplikovat. V takových případech je třeba léčebný plán doplnit a upravit. Důvěřujte svému lékaři, všechny případné změny jsou prováděny s cílem dosáhnout co nejlepšího výsledku léčby.

 

Samotné výkony při pravidelných kontrolách fixního aparátu kromě lékaře poté provádí i odborně vyškolené ortodontické sestry podle příkazů lékaře a pod jeho přímou kontrolou.

 

 

Aktivní ortodontická léčba

Na našem pracovišti  provádíme  ortodontickou léčbu snímacími a fixními aparáty.

Snímací aparáty si pacient sám může vyjmout z úst a slouží spíše k léčbě lehčích vad nebo k předléčení složitých anomálií před nasazením fixního aparátu a to převážně v dětském věku. Snímací aparáty se dále používají po léčbě fixním aparátem, jako aparáty pasivní ke stabilizaci a udržení dosaženého výsledku.

 

Fixní aparáty jsou v dnešní době jednoznačně stěžejní metodou pro léčbu většiny vad. Jedná se o zámky a kroužky, po dobu léčby pevně nalepené na zuby. Dráty, které do těchto prvků vkládáme, postupně tvarují ideální oblouk a po nich také zuby posunujeme na požadované místo.

 

Dlouhodobým celodenním působením jemných sil tak lze dosáhnout velmi dobrých a stabilních výsledků i u rozsáhlých vad chrupu. Průměrná doba léčby fixním aparátem se pohybuje mezi 1,5 až 4 lety podle závažnosti vady.

 

Tato technika byla vyvinuta ve Spojených státech amerických a ve Skandinávii před více než padesáti lety a jsou s ní již bohaté zkušenosti. Dovolujeme si  tvrdit, že jsme schopni Vám  nabídnout stejně kvalitní léčbu jako v těchto rozvinutých zemích.

 

Je důležité, abyste věděli, že většiny posunů zubů lze dosáhnout pouze pomocí lehkých, přesně nasměrovaných a nepřetržitě působících sil, které může zajistit jen fixní aparát.

 

Přes všechnu snahu vyhovět požadavkům pacientů, kteří z nějakého důvodu nechtějí mít nasazena fixní rovnátka, je často vhodnější neprovádět léčbu vůbec žádnou, než riskovat komplikace nedoléčené vady po snímacím aparátu.

 

 

Spolupráce pacienta

Fixní aparát neznamená pro Vás či Vaše dítě žádný handicap. Všechny nás těší, že se naopak v dnešní době staly „zámečky“ mezi mladými lidmi módou. Vždyť ortodontická léčba fixním aparátem je ve všech vyspělých státech součástí komplexní péče o chrup a společensky  se stala znakem dobré péče a starostlivosti o své děti či sebe sama.

 

Nezbytnou podmínkou úspěšně ukončené ortodontické léčby je perfektní spolupráce pacienta.

 

Jednou z těchto podmínek je docházet pravidelně na kontroly. Ty jsou u fixních aparátů přibližně 1x za měsíc a u snímacích aparátů po 2 – 3 měsících. Termíny návštěv, bohužel, není vždy možné dohodnout jen na dobu po vyučování, neboť i ostatní pacienti chodí do školy či do zaměstnání. Budeme se však snažit dohodnout termín Vaší návštěvy v době méně důležitých vyučovacích hodin a dle možností Vašich dopravních spojů. Jsme si dobře vědomi toho, že léčba je časově náročná a není proto nutné, aby jste chodili s dětmi na průběžné kontroly. Samozřejmě, budete-li chtít se cokoliv dozvědět o průběhu léčby, jste na těchto návštěvách vítáni.

 

Pokud pacient nedodržuje termíny kontrol, dochází ke zbytečnému prodlužování léčby. Navíc, je-li fixní aparát delší dobu bez dozoru, může způsobit nežádoucí účinky, případně až poškodit chrup pacienta. Opakované nedodržování návštěv v ordinaci je oprávněným důvodem k vyřazení pacienta z léčby před jejím dokončením, neboť riziko poškození chrupu není u předčasně sejmutých aparátů byť s nedoléčenou vadou  tak vysoké, jako v případě, že fixní aparát je dlouhodobě zcela bez kontroly.

 

Nemůžete-li se z jakéhokoliv důvodu dostavit na kontrolu v určeném termínu,  přeobjednejte se, prosím, telefonicky. Snažíme se sladit požadavky všech pacientů tak, abyste na ošetření čekali co nejméně  a  celková doba léčby byla co nejkratší. Buďte proto ohleduplní k nám i ostatním pacientům. V krajních případech jsme nuceni požadovat za neomluvené návštěvy finanční  kompenzaci.

 

U snímacích aparátů je potřebné dbát pokynů lékaře při aktivaci  šroubů a dodržování patřičného počtu hodin nošení aparátu. Tato spolupráce je nezbytná, jinak  nedochází v léčbě k žádnému pokroku  a celá snaha i vynaložené finanční prostředky jsou zbytečné.

 

U některých pacientů používáme k fixnímu aparátu přídatná zařízení. Jedná se především o zevní tah a elastické mezičelistní tahy různého typu. Sestry Vás budou o používání těchto prvků detailně instruovat a jejich nasazování s Vámi v ordinaci prakticky procvičí.

 

Mimořádně důležitou  podmínkou úspěšné léčby je perfektní hygiena. Zuby s fixním aparátem je nutno důkladně vyčistit i s masážemi dásní kartáčkem a pastou po každém jídle a to minimálně 3 minuty. Je důležité, aby si pacient zvykl na to, že kartáček je nutné nosit neustále s sebou, do školy, na pravidelné kontroly k nám do ordinace a úplně všude, kde bude konzumovat jídlo. Při nedostatečné hygieně mohou na zubech vznikat skvrny z důvodu odvápnění skloviny (viz komplikace léčby). Dbát na prvotřídní hygienu je proto základem ortodontické léčby a pacienti, kteří tuto podmínku nesplňují, nemohou léčbu fixním aparátem  vůbec začít.

 

Nedostatečná hygiena je také, bohužel, nejčastější důvod pro předčasné sejmutí fixního aparátu. Nemůžeme si dovolit devastaci chrupu z důvodu léčby byť i závažnější ortodontické  vady. Při nasazení fixního aparátu je každý pacient podrobně instruován, jak má o svá rovnátka pečovat, včetně praktické ukázky správné techniky čištění a doporučení vhodných pomůcek. Tento výkon není hrazen pojišťovnou, poskytujeme jej zdarma všem pacientům před zahájením léčby, neboť máme v tomto ohledu mimořádný zájem na zdárném průběhu léčby. Jestliže však zjistíme špatnou hygienu při dalších návštěvách, je nutné pacientovi zajistit individuální přístup u našich sester školených v dentální hygieně. Tyto návštěvy již hradí pacient.

 

Při léčbě fixními aparáty je nutné počítat s určitou změnou stravovacích návyků. První dny po nasazení jsou provázeny mírnými bolestmi při žvýkání, proto doporučujeme jen měkké či tekuté potraviny. Pro toto období se vžil pojem „jogurtový týden“. Dále je již možné konzumovat vše, vyjma extrémně tvrdých jídel jako jsou topinky, toasty, oříšky, syrová mrkev, kedluben a podobně. Zámky jsou na přední straně zubů „jen“ nalepeny a při kousání  tvrdých jídel mohou být strženy. Proto je vhodné tyto potraviny krájet na menší kousky. Naprosto vyloučeny jsou  lepivé bonbony, karamelky či turecký med! Okusování tužek a jiných předmětů je taktéž nežádoucí. Taktéž nedoporučujeme žvýkání žvýkaček, které se na fixní aparát nalepí, nejdou vyčistit a mohou poškodit aparátek. Mnozí pacienti si myslí, že žvýkačka nahradí řádnou ústní hygienu, což samozřejmě není pravda…

 

Dojde-li k uvolnění zámku, je nutné se  telefonicky objednat k jeho opětovnému nalepení.

 

Jestliže objevíme na některém zubu kaz, v koordinaci s Vaším lékařem zajistíme jeho sanaci. Je však důležité, abyste si uvědomili, že nemůžeme znát historii a specifika vašeho chrupu tak, jako váš stomatolog  a  při kontrolách aparátů  sledujeme stav Vašeho chrupu především z pohledu naší specializace. Proto je nezbytné, abyste nadále docházeli k Vašemu lékaři na pravidelné stomatologické kontroly.

 

Často spolupracujeme v průběhu léčby s jinými stomatologickými obory: při onemocnění dásní s parodontologem, při chybějících zubech s implantologem a protetikem, při dostavbě úzkých zubů bílými výplněmi s Vaším stomatologem. V případě nutnosti složitějšího chirurgického zákroku se stomatochirurgem, v případě mezičelistních vad s obličejovým chirurgem. Všechny kroky se snažíme přesně koordinovat pro dosažení  co nejlepšího estetického výsledku.

 

Kvalitní ortodontická léčba s sebou přináší i určitou ekonomickou náročnost. Vzhledem k tomu, že u většiny případů se jedná současně i o nápravu kosmetické vady, hradí pojišťovny léčbu fixním aparátem jen částečně. Pojišťovny Vám kompletně zaplatí odbornou práci prováděnou v ordinaci během celé léčby. Nehradí ale materiál fixních aparátů. V současné době se v České republice nevyrábí, vyjma úzkého spektra drátů, žádný materiál pro fixní ortodoncii. Používáme tedy materiály zahraničních ortodontických firem, jejichž kvalita je prvotřídní a i cenově dostupná. Průměrná cena fixního aparátu se pohybuje kolem 10 tisíc korun na čelist a závisí na množství a typu použitého materiálu během léčby. Tuto částku je možno  zaplatit ve více splátkách.  Doplatky za snímací aparáty jsou značně nižší a platí se při jejich předání.

 

Na způsobu platby se domluvíte u objednacího pultu. Při každé platbě obdržíte doklad o zaplacení, který obsahuje všechny náležitosti nezbytné pro poskytnutí finančního  příspěvku od Vaší pojišťovny. Tato částka i podmínky jejího přiznání jsou  u každé zdravotní pojišťovny jiné a mohou se měnit.  Je proto třeba, abyste se na tuto skutečnost ve Vaší zdravotní pojišťovně informovali. Jedná se výhradně o vztah pojištěnec – pojišťovna, proto by Vám také pojišťovna měla podat veškeré informace. My Vám samozřejmě  předáme podklady potřebné k refundaci proplácené částky.

 

 

Retence

Retenční neboli stabilizační fáze léčby je neméně důležitou etapou, kdy je třeba dosažený výsledek aktivní léčby fixním aparátem co nejdéle stabilizovat v konečné podobě. Pacienti někdy tento fakt podceňují, což má za následek tzv. recidivu, tedy částečný návrat do původního stavu. Všechny vady po každé ortodontické léčbě mají tuto tendenci, někdy větší, jindy menší. Než dojde k přizpůsobení tkání organismu na nový stav, je třeba dosažený výsledek udržovat. Nejčastějším způsobem jsou retenční snímací rovnátka. Ty je třeba nosit přesně podle doporučení lékaře, který  ortodontickou léčbu prováděl. Kromě toho lepíme na zadní plochu předních dolních zubů tenký drátek, tzv retainer, který zabezpečuje stoprocentní stabilizaci výsledku. Jestliže dojde k jeho uvolnění, je třeba se co nejdříve dostavit do ordinace. Kdo podcení tuto fázi léčby a nedodržuje pokyny lékaře, musí se, bohužel, smířit s následky, které si svým přístupem způsobil.

 

Nezávisle na tom, zda pacient v mládí ortodontickou léčbu absolvoval či nikoliv, dochází již od časného středního věku k posunům zubů, nejčastěji např. ke stěsnávání u dolních předních zubů. Tyto posuny jsou u každého člověka jinak výrazné a souvisí se změnami v kostech v průběhu zcela „normálního“ stárnutí nás všech. Někdy jsou tyto vady zcela bezvýznamné a jindy mohou dosáhnout značného stupně a výrazně přispívat k předčasné ztrátě zubů. To je důvodem, proč fixní aparátky dnes nosí celá řada dospělých pacientů

 

Po skončení ortodontické léčby u mladých pacientů ( nevynutí-li si jiné okolnosti kompromis) jsou oba zubní oblouky zcela  pravidelné a lehce do sebe zapadají. Ani to však, z výše uvedených důvodů, nemůže být zárukou, že takto pravidelné zůstanou po celý život. Není výjimkou, že pacient podstoupí ortodontickou léčbu v mládí a poté  např. o 30 let později.  Přesto, že z tohoto pohledu dochází k určité recidivě vždy, je přínos ortodontické léčby významný, kromě estetiky i v tom, že vytváří podmínky pro to, aby zuby dobře odolávaly mechanickému zatížení a vydržely v ústech co nejdéle.

 
 

Obtíže a komplikace při ortodontické léčbě

Počáteční nepříjemností po nasazení fixního aparátu je tlak na zuby, někdy i bolestivost zubů. Tyto obtíže jsou velmi individuální. Začínají většinou druhý den po nasazení a netrvají déle než týden. Ve výjimečných případech je možné bolestivé symptomy utišit analgetiky. Tyto obtíže se mohou opakovat po každé kontrole, ne však v takovém rozsahu jak na počátku a trvají již jen kratší dobu.

 

Pacient také může mít na sliznici tváře oděrky a otlačeniny. V těchto případech máte k dispozici ochranný vosk, někdy je třeba navštívit lékaře a dráždicí prvek odstranit. Potíže pak velice rychle vymizí.

 

Někteří pacienti mají tendenci k tzv. resorpci kořene, což znamená zkracování kořene zubu. Během ortodontické léčby tak u nich může dojít k urychlení tohoto procesu. Jedná se však o nepatrné změny délky kořene nemající vliv na funkčnost a trvanlivost zubu.

 

Ve výjimečných případech také léčba neprobíhá tak, jak jsme předpokládali ve stanoveném plánu. Důvodem mohou být nepředvídané komplikace léčby, jako je neobvyklá tkáňová reakce pacienta, či růst pacienta. To vše může léčbu značně prodloužit, změnit původní léčebný plán či způsobit, že výsledný efekt není tak dobrý, jak bychom si přáli.

 

Nejčastější komplikací ortodontické léčby je však vznik odvápněných skvrn z důvodu špatné hygieny, o které jsme již psali výše. Sklovina pod zámky ohrožena není, naopak, je jimi stoprocentně chráněna. Nebezpečím je nečistý povlak na zubech kolem zámků a mezi nimi. V tomto plaku se vyskytují bakterie, které způsobují rozklad potravy a vlivem takto vzniklých kyselin dochází k naleptání a odvápnění skloviny. Výsledkem jsou bílé či žluté skvrny na zubech, které již nevymizí a jsou trvalé. Tyto nežádoucí účinky někdy nelze zpozorovat během léčby (v případě, že jsou patrné, jsou důvodem k okamžitému sejmutí aparátu), ale často se objeví až po sejmutí fixního aparátu v podobě bílého okrouhlého lemu. Je velmi smutné, jsou-li výsledkem ortodontické léčby zuby sice  „rovné“, ale, díky dlouhodobému zanedbávání hygieny, skvrnité. V nejhorších případech mohou dokonce vzniknout kolem zámků kazy. Zubní povlak také způsobuje záněty dásní. Léčba v takovém prostředí je pro lékaře nepříjemná a komplikovaná (časté krvácení, uvolňující se zámky). Je také známo, že v zánětlivé dásni se zuby posouvají pomaleji či dochází k poškození vazů upevňujících zub v kosti. Je třeba znovu zdůraznit , že nedostatečná hygiena je důvodem k předčasnému ukončení léčby.  Za takto (někdy nevratně) poškozené zuby je plně zodpovědný pacient.

 

 

Vážení pacienti,

bylo mou povinností  informovat  Vás o všech důležitých aspektech a úskalích ortodontické léčby. Nemějte ale zbytečné obavy. Věřím, že budeme spolupracovat velmi dobře a  naše snaha podpořená Vaší  pílí a trpělivostí vyústí v hezký léčebný výsledek.

 

Odměnou Vám bude zdravý chrup a krásný úsměv.

 

 

Těšíme se na Vás

MUDr.  Petr Vika a kol.